Přejít k obsahu


Pulzační momenty asynchronního stroje při neharmonickém napájení. Část 2

Citace:
BARTOŠ, V., JANDA, M. Pulzační momenty asynchronního stroje při neharmonickém napájení. Část 2. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 102 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pulsating torques of the asynchronous machine for unharmonic feeding
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václav Bartoš , Martin Janda
Abstrakt CZ: Zpráva navazuje na [1], opět řeší problematiku pulzačních momentů asynchronního stroje při napájení neharmonickým napětím. Bude aplikován analogický postup jako v [1], ale pro motor ML 4550 K/6 v režimu s obdélníkovým napájecím napětím a se synchronní, resp. asynchronní modulací. Dále se řeší vliv zvlnění napájecího napětí. Použitá symbolika je zcela ekvivalentní s [1]. Rovněž matematický model odpovídá zmíněné starší zprávě Řešení je prováděno pro teplotu vinutí statoru a klece 150O C
Abstrakt EN: The research report is follow- up to an earlier one [1] and presents some next of problems of pulsative torques of asynchronous machines caused by inharmonious feeding. Frequencies of these torques and the harmonics content are discussed. Special focus is devoted to asynchronous modulation and ripple of the feeding voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička