Přejít k obsahu


Využití simulace v oblasti racionalizace výrobních procesů

Citace:
CANDROVÁ, K., KLEKNER, J., KLEINOVÁ, J. Využití simulace v oblasti racionalizace výrobních procesů. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-769-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production processes rationalization with help of simulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Kateřina Candrová , Jiří Klekner , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: V prostředí dnešních firem je víc než kdy jindy aktuální otázka efektivního hospodaření s disponibilními zdroji. Hospodárnost a produktivita jsou často skloňované výrazy, které je třeba neustále sledovat a vyhodnocovat, nejlépe pomocí řady ukazatelů. K tomu je potřeba zanalyzovat potřebné vstupy a výstupy, které nejsou vždy snadno zjistitelné. Pro zvýšení efektivity práce (a to nejen) s těmito ukazateli je vhodné využít simulaci, pomocí které dokážeme zjistit slabá místa v podniku, odstranit je a celkově tak zracionalizovat výrobní (i nevýrobní) procesy. V tomto článku je ukázána simulace reálné výroby pomocí dvou simulačních softwarových nástrojů – ARENA a AutoMod – včetně výsledků experimentů a ukázkou jejich možností v racionalizaci výroby.
Abstrakt EN: Today all companies have to work with disposable resources more effective. Efficiency and productivity are very often used terms, which have to be monitorig and evaluating all the time, in the best way with help of several indexes. It is necessary to analyse inputs and outputs which are regarded and which are not always so easy available. It is suitable to use simulation for increasig the work effectiveness with those indexes. Due to this tool we are able to identify the constraint, exploit the constraint and rationalise production or manufacturing (or non manufacturing) processes. There is shown simulation of two real production systems realized by the software tools ARENA and AutoMod including experiments results and examples of the production system rationalization.
Klíčová slova

Zpět

Patička