Přejít k obsahu


Posun od klasických metod hodnocení projektů k jejich modifikaci

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Posun od klasických metod hodnocení projektů k jejich modifikaci. In MendelNet PEF 2008. Brno: B4U Publishing, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-87222-03-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Advancement from Classic Medhods of projects assessment to its modification
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: B4U Publishing
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou popsány jednotlivé metody hodnocení projektů. Na úvod jsou zmíněny klasické metody jako rentabilita investovaného kapitálu, čistá současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento. Následují moderní používané metodiky, které berou v úvahu oportunitní náklady kapitálu (např. ukazatel EVA, CFROI). V poslední části jsou uvedeny modifikace klasických metod hodnocení jako cost-benefit analýza nebo reálné opce.
Abstrakt EN: In this article, there are described the individual methods for the project assessment. At the beginning, there are mentioned the classical methods such as return on investment (ROI), net present value (NPV) or intern rate of return (IRR). These are following by the modern using methodologies that have in mind the opportunity capital costs (e. g. economic value added ? EVA, cash flow return on investment ? CFROI). At the end of this article, there are mentioned the modification of classical methods like cost benefit analysis or real options.
Klíčová slova

Zpět

Patička