Přejít k obsahu


Čínské vědění do roku 1644 - východiska a výsledky (znalosti, objevy, vynálezy)

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Čínské vědění do roku 1644 - východiska a výsledky (znalosti, objevy, vynálezy). In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 11-33. ISBN: 978-80-7043-755-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chinese Knowledge up to 1644 ? Bases, Sources and Results (Knowledge, Discoveries, and Inventions)
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Rozsáhlý kontext čínského společenského prostředí je osobitý a specifický. V jeho rámci nebyla rozumové aktivita intelektu oddělena od toho, co se v západní tradici označuje jako intuice, osvícení. Přesto disponovali čínští učenci v mnoha oborech celou řadou významných znalostí, objevů a vynálezů, a to i takových, o kterých se domníváme, že jsou evropského původu. Některé z čínských objevů byly i Evropou přejaty. S pronikáním jezuitů od 17. století začínají do Číny též pronikat evropské znalosti. Avšak evropské vlivy v oblasti vědění se v Číně 18. století nemohly vyvíjet za určité limity částečně i kvůli chybným a neadekvátním jezuitským přenosům, které nedokázaly zpochybnit domácí tradice.
Abstrakt EN: The context of the Chinese ambience is specific and peculiar. In the connection with this, intelectual activity of the reason was not separated from what is called, in Western tradition, intuition, enlightenment. In spite of this, on many fields, the Chinese had and worked with many significant knowledge, discoveries and inventions; certain of them even were (sometimes still are) thought to be of European origin. Some of Chinese discoveries were adopted by the Europeans. European knowledge started to infiltrate into Chinese culture with penetrating of Jesuits from the 17th century. Nevertheless, European influences on Chinese knowledge in the 18th century were not able to develop behind certain limits, partly because of the inaccurate information brought by Jesuits: these could not discredit Chinese traditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička