Přejít k obsahu


Energetická bezpečnost v evropském prostoru : současný stav a střednědobé perspektivy

Citace:
WAISOVÁ, Š. Energetická bezpečnost v evropském prostoru : současný stav a střednědobé perspektivy. In Evropská energetická bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 9-40. ISBN: 978-80-7380-148-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy Security in European Area: Contemporary Situation and Mid-term Prospects
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o současném stavu a střednědobých perspektivách energetické bezpečnosti Evropy, Evropské unie a jejích členských států.
Abstrakt EN: The Chapter analyzes the contemporary situation and mid-term prospects in energy security in Europe, European Union and its member states.
Klíčová slova

Zpět

Patička