Přejít k obsahu


Afrika : evropský energetický dodavatel budocnosti? : Afrika jako součást transevropské přenosové sitě a partner EU v elektroenergetice

Citace:
WAISOVÁ, Š. Afrika : evropský energetický dodavatel budocnosti? : Afrika jako součást transevropské přenosové sitě a partner EU v elektroenergetice. In Evropská energetická bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 106-120. ISBN: 978-80-7380-148-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Africa: the future European energy provider? Africa as the part of trans-European transmission network and EU-partner in electricity industry
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje energetický potenciál Afriky a možnosti jeho využití při zajištění energetických potřeb evropských zemí.
Abstrakt EN: The Chapter analyzes Africa´s energy potencial and its perspectives for securing the energy needs of European countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička