Přejít k obsahu


Tariq Ramadan : an Agent of Dialogue or Discreet Islamization of Europe?

Citace:
KŘÍŽEK, D. Tariq Ramadan : an Agent of Dialogue or Discreet Islamization of Europe?. In Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň: Adela, 2008. s. 129-136. ISBN: 978-80-87094-10-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tariq Ramadan : an Agent of Dialogue or Discreet Islamization of Europe?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Adela
Autoři: Daniel Křížek
Abstrakt CZ: Táriq Ramadán je jedním z nejznámějších evropských islamistů. Titul "Táriq Ramadán: Agent dialogu nebo plíživé islamizace Evropy?" reflektuje dva hlavní typy západní percepce tohoto problematického myslitele. Článek přináší argumenty z obou táborů a kriticky je hodnotí.
Abstrakt EN: Tariq Ramadan is one of the most famous European islamists. The title "Tariq Ramadan: An Agent of dialogue or discreet islamization of Europe?" reflects the two prevailed types of Western perception of this contentious thinker. The article brings arguments from both camps and examines them critically.
Klíčová slova

Zpět

Patička