Přejít k obsahu


Specifika ruské filosofie v interpretaci Borise P. Vyšeslavceca

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. Specifika ruské filosofie v interpretaci Borise P. Vyšeslavceca. In Ruská kultura 20. století. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 46-54. ISBN: 978-80-7043-753-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interpretation of specific of Russian philosophy by Boris P. Vyšeslavcev
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Autorka studuje jednu z interpretaci povahy ruské filosofie v díle B. Vyšeslavceva.
Abstrakt EN: Author studies an interperetation of nature of russian philosophy by B. Vyšeslavcev.
Klíčová slova

Zpět

Patička