Přejít k obsahu


Systém elektronického virtuálního trhu

Citace:
GANGUR, M. Systém elektronického virtuálního trhu. Univerzita Hradec Králové, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Systém elektronického virtuálního trhu
Rok vydání: 2008
Místo konání: Univerzita Hradec Králové
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje simulační systém elektronického virtuálního trhu a krátký kurz, který je návodem na použití tohoto systému. Systém i návod jsou podporou výuky principů a fungování kapitálových trhů. Kurz je pojat jako hra, jejímž cílem je získání makléřské licence složením závěrečných makléřských zkoušek a následná registrace na burze (elektronickém virtuálním trhu) s možností obchodování. Licence umožní účastníkovi registraci do systému virtuálního trhu s přidělenými bonusy, představujícími odměnu. Kurz je implementován jako sada krátkých návodů, mezi kterými se student orientuje dle zadaných otázek, které provádí účastníka kurzu všemi návody posloupností logicky navazujících kroků. Každý z návodů se skládá z výkladu a poté z úkolů, které student řeší. Součástí je i objasnění správného řešení. Obchody realizované v simulačním systému elektronického virtuálního trhu jsou pokračováním kurzu a praktickou aplikací znalostí a postupů získaných v první části kurzu.
Abstrakt EN: The paper describes simulation system of electronic virtual market and short course, that is instruction for system using. System and instruction are support of education of principles and processes of capital markets. First students learn the way of system FreeMarket operating in the first part of course. Course is implemented as game with goal to receive broker licence and registration in stock market (electronic virtual market) with posibility of trading. Course is implemented as set of short instructions with tasks and solutions of these tasks. Trading in virtual market is practical continuation of course and aplication of knowledges receiving in the first part of course.
Klíčová slova

Zpět

Patička