Přejít k obsahu


Kolokvium o soudobém antisemitismu III./ International Conference on Antisemitism

Citace:
Hanzová, A., Tydlitátová, V. Kolokvium o soudobém antisemitismu III./ International Conference on Antisemitism. KBS FF ZČU v Plzni, 06.11.2008 - 07.11.2008.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kolokvium o soudobém antisemitismu III./ International Conference on Antisemitism
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Alena Hanzová , Věra Tydlitátová
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference byla rozdělena do tří tématických okruhů - náboženský antisemitismus, historické kořeny antisemitismu, rasové teorie, historie židovských komunit, současná problematika útokú rasově a antisemitsky zaměřených.
Abstrakt EN: The International Conference on Antisemitism was divided into three thematic areas: religious antisemitism, roots of antisemitism in racial theories, historical view on Jewish communities, contemporary issues in society focused on antisemitism and racial attacts.
Klíčová slova

Zpět

Patička