Přejít k obsahu


Základní příklady z teorie elektromagnetického pole

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., MAYER, D. Základní příklady z teorie elektromagnetického pole. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 167 s. ISBN: 978-80-7043-737-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elementary examples in theory of electromagnetic field
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeňka Benešová , Daniel Mayer
Abstrakt CZ: Sbírka základních příkladů z teorie elektromagnetického pole pro studenty 2. ročníku elektrotechnické fakulty. Zařazeny jsou příklady k pochopení základních zákonů a jevů, umožňující procvičení probírané látky. Skripta jsou rozdělena do 10 kapitol, v úvodu každé kapitoly je přehled základních vztahů a rovnic. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky příkladů.
Abstrakt EN: A collection of basic exercises for a course of the theory of electromagnetic field is intended for students studying the second year at the Faculty of Electrical Engineering. The exercises allow students the full understanding of basic laws and phenomena of electromagnetism and enable them to practise. The textbook is divided into ten chapters; at the beginning of each chapter a short overview of basic formulas and equations is given. The results of given exercises are stated at the end of each chapter.
Klíčová slova

Zpět

Patička