Přejít k obsahu


Současný stav a predikce spotřeby, těžby a přepravy ropy a zemního plynu v Evropě

Citace:
HLAVÁČEK, P. Současný stav a predikce spotřeby, těžby a přepravy ropy a zemního plynu v Evropě. In Evropská energetická bezpečnost. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 41-64. ISBN: 978-80-7380-148-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Current situation and prediction of consumption, production and transportation of oil and gas in Europe
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Pavel Hlaváček
Abstrakt CZ: Článek pojednává o zásobách a spotřebě ropy a zemního plynu v Evropě. Analyzuje cenový růst ropy v létě 2008 a tři regiony (Rusko, Kaspické moře, severí Afrika), ze kterých EU čerpá své energetické zdroje.
Abstrakt EN: This article deals with current sources and consumption of oil and gas in Europe. It analyses the rise of price of oil in the summer 2008 and three regions (Russia, Caspian Sea, northern Africa), where most of energy source of the EU come from.
Klíčová slova

Zpět

Patička