Přejít k obsahu


The Influence of Thermomechanical Treatment of TRIP Steel on its Final Microstructure

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., NOVÝ, Z., MEYER, L., KRACÍK, A. The Influence of Thermomechanical Treatment of TRIP Steel on its Final Microstructure. Journal of Materials Engineering and Performance, 2009, roč. 18, č. 4, s. 385-389. ISSN: 1059-9495
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of Thermomechanical Treatment of TRIP Steel on its Final Microstructure
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Zbyšek Nový , L.W. Meyer , A. Kracík
Abstrakt CZ: V současné době jsou kladeny stále vyšší požadavky na vlastnosti materiálu a jejich kombinace, zejména na pevnost s dobrou tvařitelností za studena. Se zvyšující se pevností materiálu dochází ke zhoršení tažnosti, ale u některých typů ocelí, jako je např. ocel TRIP se dá získat vynikající kombinace pevnosti a tažnosti. Tyto materiály nejsou jenom zajímavé pro plechové díly, jak tomu bylo doposud, ale i pro jiné aplikace. Polotovary s tenkou stěnou představující další směr pro rozšíření ocelí TRIP v oblasti objemového tváření. Tento trend předpokládá nalezení vhodných technologických podmínek a optimalizaci výrobního procesu. Na termomechanickém simulátoru byl experimentálně proveden optimalizovaný model termomechanického zpracování s inkrementálními deformacemi. Získané struktury byly analyzovány pomocí světelné a elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: Higher demands are currently being made on material properties and their combinations, for example, high strength steel with good cold formability. With increasing strength, material formability generally worsens, but with some kinds of steels, for example, with TRIP steel, it is possible to obtain an excellent combination of strength and ductility. However, these materials are interesting not only for use as sheets but also for other applications. Semi-products with thin walls represent the best way of further extending TRIP steels into the bulk forming area. This trend supposes that suitable technological conditions will be found and the process for a chosen production procedure will be optimized. The model optimization of the process for TMT with incremental deformations was experimentally carried out on a thermomechanical simulating machine. Microstructures obtained by the model treatment were analyzed by means of optical and electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička