Přejít k obsahu


Literature and Culture in Great Britain

Citace:
Mišterová, I., Skopečková, E., Tihelková, A., Dejmalová, L., Franklin, D., Kumar, A., Matta, I., Raisová, E., Šimáčková, V., Velkoborská, K., Vorel, R. Literature and Culture in Great Britain. Plzeň, 17.09.2008 - 17.09.2008.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Literature and Culture in Great Britain
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ivona Mišterová , Eva Skopečková , Alice Tihelková , Lenka Dejmalová , David Eugene Franklin , Alok Kumar , Ivan Matta , Eva Raisová , Vladana Šimáčková , Kamila Velkoborská , Robert Vorel
Abstrakt CZ: V souladu s neustálým a systematickým zlepšováním pedagogických aktivit v rámci magisterského studijního programu Evropská kulturní studia, bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi a bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy - britská a americká studia katedra anglického jazyka a literatury realizovala projekt specifického výzkumu, jehož výstup tvoří soubor esejů na rozmanitá témata z oblasti vzdělávání, literatury, hromadných sdělovacích prostředků a dalších relevantních aspektů britských studií.
Abstrakt EN: In accordance with the continual and systematic improvement of educational activities within the master's degree programme European Cultural Studies and the bachelor's degree programme International Relations - British and American Studies, the Department of English Language and Literature has realized a specific research project, resulting in a collection of essays on various topics from the field of education, literature, the massmedia and many other related aspects of British Studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička