Přejít k obsahu


Bibliografický přehled překladové (odborné) ciganologické literatury vydané ČR a SR po roce 1989

Citace:
JAKOUBEK, M. Bibliografický přehled překladové (odborné) ciganologické literatury vydané ČR a SR po roce 1989. AntropoWebzin, 2008, roč. 4, č. 2-3, s. 45-57. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: BIBLIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE TRANSLATED (SPECIALIZED) GYPSIOLOGICAL LITERATURE PUBLISHED IN THE CZECH/SLOVAKIA REPUBLIC AFTER 1989
Rok vydání: 2008
Autoři: Marek Jakoubek
Abstrakt CZ: Přehled umožní zajímavý pohled do skladby souboru u nás publikovaných překladů zahraničních cioganologických prací. Celý soubor je rozřazen do dvou základních sekcí podle země, kde byl odpovídající příspěvek publikován, přičemž v rámci těchto bloků je přehled dále členěn na oddíly 1) Monografie, 2) Studie (tj. stati v časopisech a antologiích), 3) Kapitoly v knihách a 4) Původní texty (tj. stati zahraničních autorů, které byly určeny primárně pro české, resp. slovenské čtenáře a tedy byly publikovány v českém, resp. slovenském překladu dříve než v jiném jazyce).
Abstrakt EN: The overview is organized in four sections: 1) translated monographs; 2) translated essays (i.e. articles published in journals and texts published in anthologies); 3) chapters in translated books; 4) original, not yet published texts, translated to Czech. Wherever the data was accessible, the information about the translator and the original bibliographical information are attached. In case of monographs, the information about the published Czech and Slovak reviews is supplemented. At the outset of each section, the statistical overview of the items involved regarding the total number and languages from which the translations were made is offered. All items are structured chronologically.
Klíčová slova

Zpět

Patička