Přejít k obsahu


Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských skupin (literatura, teoretické přístupy, klíčová témata)

Citace:
BUDILOVÁ, L. Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských skupin (literatura, teoretické přístupy, klíčová témata). AntropoWebzin, 2008, roč. 4, č. 2-3, s. 11-15. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Family, marriage and kinship in Roma/Gypsy groups
Rok vydání: 2008
Autoři: Lenka Budilová
Abstrakt CZ: Cílem tohoto textu bylo podat základní přehled o provedených výzkumech, dostupné odborné literatuře, teoretických konceptualizacích a přístupech, stejně jako o jednotlivých tématech objevujících se v rámci studia rodiny, manželství a příbuzenství u romských/cikánských skupin v ČR i v zahraničí.
Abstrakt EN: The article deals with the topic of family, marriage and kinship in ?Roma/Gypsy? groups in Europe and North America and offers an overall overview of the scholarly literature on this topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička