Přejít k obsahu


Protective Zr-containing SiO2 coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400 °C

Citace:
MUSIL, J., ŠATAVA, V., ZEMAN, P., ČERSTVÝ, R. Protective Zr-containing SiO2 coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400 °C. Surface and Coatings Technology, 2009, roč. 203, č. 10-11, s. 1502-1507. ISSN: 0257-8972
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Protective Zr-containing SiO2 coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400 °C
Rok vydání: 2009
Autoři: Jindřich Musil , Václav Šatava , Petr Zeman , Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje strukturu, mechanické vlastnosti a oxidační odolnost 7000 nm tlustých Si-Zr-O vrstev reaktivně naprašovaných použitím uzavřeného magnetického pole duálního magnetronu pracujícího v ac pulzním režimu. Hlavní pozornost je věnována zkoumání vlivu struktury vrstvy na tepelnou stabilitu jejích mechanických vlastností a oxidační odolnost. Hlavní výsledek tohoto výzkumu je zjištění, že vlastnosti ochranných povlaků se nemění během tepelného cyklování, pokud struktura povlaku je nezměněna během nárůstu a poklesu žíhacéí teploty Ta.
Abstrakt EN: The article reports on structure, mechanical properties and oxidation resistance of 7000 nm thick Si-Zr-O film reactively sputtered using a closed magnetic field dual magnetron system operated in ac pulse mode. Main attention is devoted to the investigation of the effect of the structure of film on the thermal stability of its mechanical properties and oxidation resistance. Main issue of this investigation is the finding that the properties of protective coating do not change during thermal cycling as far as the structure of the coating is unchanged during increasing and decreasing the annealing temperature Ta.
Klíčová slova

Zpět

Patička