Přejít k obsahu


Logika a všeobecné vzdělání

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logika a všeobecné vzdělání. In Výchova a tradice evropského myšlení. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. s. 198-210. ISBN: 80-86473-49-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logic and General Education
Rok vydání: 2003
Místo konání: Dobrá Voda u Pelhřimova
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku bylo ukázat výhody plynoucí z logického vzdělání a nezastupitelnost úlohy logiky ve všeobecném vzdělání a to nikoliv jako samostatného předmětu, nýbrž jako organické součásti všech ostatních předmětů. Hlavní pozornost byla věnována vzdělání učitelů v logice a přínosu logiky při výchově k občanství.
Abstrakt EN: The goal of the presentation was to show the importance of logic in general education. Logic was conceived not as a special discipline but as a part of regular scholar subjects. A special attention was paid to the future-teacher's training in logic and to the role of logic in the education for citizenship.
Klíčová slova

Zpět

Patička