Přejít k obsahu


Logika pro humanistiku

Citace:
SVATEK, J., DOSTÁLOVÁ, L. Logika pro humanistiku. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, 231 s. ISBN: 80-86473-54-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logic for Humanities
Rok vydání: 2003
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Jan Svatek , Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Tato knížka vznikla především na základě potřeb kursu Logika pro humanistiku. Jejím hlavním cílem proto je uvedení do základních témat logiky, jako je aristotelská sylogistika, úvod do výrokové i predikátové logiky, logiky tříd i logiky relací. Důraz je kladen především na syntaktické zvládnutí aparátu moderní matematické logiky (jako jsou např. transformace formulí), otázky vyplývání a dokazování stejně jako sémantika jsou přenechány vyššímu kursu a tedy i jiné učebnici. Na závěr je vyložena teorie argumentace, doplněny jsou také stručné dějiny logiky a přehled logik neklasických.
Abstrakt EN: The book was written according to the needs of the introductory course Logic for Human Studies. Its aim is to present elementary topics of logic - sylogistic, propositional and predicate logic. The book focuses on syntactical procedures of modern mathematical logic (e.g. transforming formulas) while topics concerning validity and proofs are left for advanced courses. Finaly the book presents brief introduction to non-clasical logics and summary of the history of logic.
Klíčová slova

Zpět

Patička