Přejít k obsahu


Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings

Citace:
ŠROUB, J., HONNER, M., ŠVANTNER, M. Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 389-396. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jan Šroub , Milan Honner , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Článek pojednává o simulaci a vývoji modelu pro vyhodnocování tepelné vodivosti vrstev pomocí metody LQT. Jsou zde popsány hlavní principy měřicí metody a proces vyhodnocování tepelné vodivosti založený na numerické simulaci. Vyhodnocování vyžaduje speciální postup simulace tepelného procesu indukovaného působením laserového pulzu na vrstvu na susbtrátu. Tloušťka vrstvy je několikanásobně menší než tloušťka substrátu a celkový povrch vzorku. V numerickém systému Cosmos/M jsou vytvořeny dva vhodné modely: "Shell-Clink-Solid" model a model založený na fyzikální podobnosti. Jsou zde popsány charakteristiky obou modelů a jejich porovnání s klasickými modely osově symetrickými nebo objemovými.
Abstrakt EN: This paper is dealing with simulation and model development for the evaluation of thermal conductivity of coatings by the Laser Quasistatic Thermography (LQT) method. The main principles of the measurement method are introduced and the process of thermal conductivity evaluation based on numerical simulation is presented. The evaluation requires special procedure to simulate thermal process induced by laser pulse in coating on some substrate. The thickness of the coating is manifold less than the thickness of the substrate and total sample surface. In numerical system Cosmos/M there are created two suitable models: "Shell-Clink-Solid" model and model based on physical similarity. In this paper there are also described characteristics of both models and their comparison with classical axisymmetric and volume models.
Klíčová slova

Zpět

Patička