Přejít k obsahu


A measuring system for experimental research on the thermomechanical coupling of disc brakes

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., HYNEK, M. A measuring system for experimental research on the thermomechanical coupling of disc brakes. Journal of Automobile Engineering, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 1247-1257. ISSN: 0954-4070
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A measuring system for experimental research on the thermomechanical coupling of disc brakes
Rok vydání: 2008
Autoři: Petr Litoš , Milan Honner , Vladislav Lang , Jan Bartík , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Článek představuje měřicí systém pro aplikaci výzkumu termomechanické vazby brzdových disků. První část článku je věnována popisu systému pro rychlé měření povrchové teploty brzdového disku při brzdění, což je hlavní část měřicího systému. Jsou zde popsány struktura hardware a základy vyhodnocení teplotního pole. Druhá část článku se zabývá aplikací systému na brzdovém stavu a reálném autě. Třetí část článku představuje ukázky výsledků. Tyto výsledky ukazují schopnost využití měřicího systému při experimentálním výzkumu chování systému brzdového disku.
Abstrakt EN: This paper deals with the introduction of a measuring system for application in research on the thermomechanical coupling of disc brakes. The first part is devoted to a description of the system for fast measurement of the brake disc surface temperature field during braking, which is the main part of the measuring system. The structure of the hardware as well as principles of evaluation of the temperature field are introduced. The second part deals with applications of the system to dynamometer testing rigs and real cars. The third part presents examples of the results. They demonstrate the applicability of the measuring system in experimental research on the behaviour of a disc brake system.
Klíčová slova

Zpět

Patička