Přejít k obsahu


Hledání hranice v poušti. Počátky leteckého průzkumu pozůstatků Limes romanus na Předním východě a jeho průkopníci

Citace:
GOJDA, M. Hledání hranice v poušti. Počátky leteckého průzkumu pozůstatků Limes romanus na Předním východě a jeho průkopníci. Kuděj, 2008, roč. 10, č. 1/2, s. 91-97. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hledání hranice v poušti. Počátky leteckého průzkumu pozůstatků Limes romanus na Předním východě a jeho průkopníci
Rok vydání: 2008
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Práce přináší přehled o vzniku a rozvoji leteckého průzkumu tzv. římské pouštní hranice ve 20. - 40. letech 20. století a prezentuje činnost dvou zakladatelů tohoto oboru, A. Poidebarda a A. Steina.
Abstrakt EN: The paper brings an overview of the early beginnings of aerial reconnaissance of the so-called Roman desert frontier (the Near East) in the 1920 - 1940 and portrays two pioneers of this discipline, A. Poidebard and A. Stein.
Klíčová slova

Zpět

Patička