Přejít k obsahu


The system for the measurement of thermomechanical instabilities of disc brakes

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M., ŠROUB, J., LANG, V. The system for the measurement of thermomechanical instabilities of disc brakes. In Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN 2008. Ostrava: VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008. s. 151-154. ISBN: 978-80-248-1774-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The system for the measurement of thermomechanical instabilities of disc brakes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technicka univerzita Ostrava
Autoři: Petr Litoš , Milan Honner , Jan Šroub , Vladislav Lang
Abstrakt CZ: V příspěvku je představen měřicí systém pro použití ve výzkumu termomechanických nestabilit kotoučových brzd. První část je věnována popisu podsystému pro rychlé měření teplotního pole povrchu brzdového kotouče při brzdění, který je hlavní částí měřicího systému. Druhá část příspěvku se zaměřuje na principy vyhodnocení teplotního pole povrchu kotouče. Třetí část příspěvku uvádí aplikace systému na brzdovém stavu a na autě, které dokládají použitelnost měřicího systému v experimentálním výzkumu chování kotoučových brzd.
Abstrakt EN: The contribution deals with the introduction of the measuring system for the application in the research of thermo-mechanical instabilitites of disc brakes. The first part is devoted to the description of the system for fast measurement of the brake disc surface temperature field during braking, which is the main part of the measuring system. The second part is focussed on the principles of evaluation of the brake disc surface temperature field. The third part deals with applications of the system on dynamometer testing rigs and cars. It demonstrates capabilitites of the measuring system to be used in the experimental research of disc brakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička