Přejít k obsahu


Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes

Citace:
LANG, V., KLEPÁČEK, J., MERTL, J., HONNER, M. Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes. In Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN 2008. Ostrava: VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2008. s. 147-150. ISBN: 978-80-248-1774-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technicka univerzita Ostrava
Autoři: Vladislav Lang , Jan Klepáček , Jiří Mertl , Milan Honner
Abstrakt CZ: V příspěvku je představena nově budovaná laboratoř pro výzkum tepelně mechanických nestabilit kotoučových a bubnových brzd osobních automobilů. Laboratoř je budována na Západočeské univerzitě v Plzni. Součástí laboratoře jsou dva nezávislé testovací systémy. Automobilový stav umožňuje sledovat procesy přímo na automobilu, brzdový stav obsahuje pouze ty části automobilu, kde probíhají tribologické procesy. Lze definovat setrvačné hmoty a jízdní režim, který je řízený dle zvolené měřené veličiny (zpomalení, tlak, kroutící moment). Popsáno je celkové uspořádání experimentálních systémů, jejich parametry a možnosti jejich využití.
Abstrakt EN: The contribution introduces a newly developed laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes of personal cars. The laboratory consisting of two testing stands belongs to the University of West Bohemia in Pilsen. The first one, automobile testing stand, enables measurement of processes on car, the second one, brake testing stand, contains only parts where tribological processes occur. Various moments of inertia, driving mode, control strategy based on measured quantitites (deceleration, pressure and torque) can be used. The overall experimental set-up of the laboratory, parameters of individual systems and capabilities of their experimental usage are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička