Přejít k obsahu


Dynamické zatížení vnitřních vazeb reaktoru VVER 1000 vyvolané tlakovými pulsacemi chladiva

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamické zatížení vnitřních vazeb reaktoru VVER 1000 vyvolané tlakovými pulsacemi chladiva. In Dynamics of Machines 2009 = Dynamika strojů 2009. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2009. s. 153-160. ISBN: 978-80-87012-16-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic loading of internal linkages of the VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním a počítačovou simulací kmitání nosného válce reaktoru vybuzeného tlakovými pulsacemi chladiva generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. Modelování je zaměřeno na možný prokluz příruby nosného válce po přírubě tlakové nádoby. Rázový pohyb může vyvolat nadměrné opotřebení per v drážkovém spojení obou přírub. Zjištění bezporuchového provozu je dosaženo vypočítaným předepnutím toroidních trubek vložených mezi přírubu nosného válce a víko tlakové nádoby.
Abstrakt EN: The paper deals with the mathematical modelling and the computer simulation of forced vibrations of the reactor core barrel excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps. The modelling is focused on a possible core barrel flange slip along a pressure vessel flange. The impact motion can produce an excessive abrasive wear of the tongues and grooves. A guarantee of the fail-safe operation is achieved by calculated pre-stressing toroidal tubes inserted between the upper flange of the core barrel and the pressure vessel cover.
Klíčová slova

Zpět

Patička