Přejít k obsahu


Termografické měření meze únavy materiálu

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P., VACÍKOVÁ, P. Termografické měření meze únavy materiálu. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-552-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The thermography method of fatigue limit measurement
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš , Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje dvě varianty termografické metody měření meze únavy materiálu, které umožňují stanovit mez únavy v relativně krátkém čase na malém počtu vzorků. První část příspěvku je věnována principu metod spočívajícím v měření projevů tepla vzniklého v důsledku plastické deformace zkoušeného materiálu, které se významně liší při zatěžování pod a nad mezí únavy materiálu. Druhá část ukazuje příklad realizace metody včetně výsledků měření teplot a vyhodnocení meze únavy ocelového vzorku. Stanovená mez únavy pro zkušební ocelový vzorek se přitom shoduje s hodnotou určenou klasickými postupy.
Abstrakt EN: The paper deals with the application of thermography for the determination of material fatigue limit.
Klíčová slova

Zpět

Patička