Přejít k obsahu


Metoda měření normálové pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Metoda měření normálové pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: DigitaL Graphic, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-969310-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method for measurement of normal band emissivity of coatings at high temperatures
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DigitaL Graphic
Autoři: Petra Vacíková , Milan Honner
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o metodě měření normálové pásmové emisivity v infračerveném spektru za použití termovizního, pyrometrického a termočlánkového měření. Metoda je založena na měření radiace vzorků při vysoké teplotě během jejich chladnutí po vytažení z pece. V článku je ukázáno experimentální sestavení metody, typické měřené hodnoty a technika vyhodnocení emisivity vrstvy. Jsou zde diskutovány výhody a nevýhody této metody. Aplikace metody je ukázána na příkladu měření vzorku s průmyslovou vrstvou mající vysokou hodnotu emisivity a je určená pro vysokoteplotní použití.
Abstrakt EN: This paper presents a method for the measurement of normal band emissivity in infrared spectrum with the use of thermovision, pyrometric and thermocouple measuring systems. The method is based on the measurement of radiation of samples at the high temperature during their cooling after pulling out of the oven. In this paper there are shown the method set up, typical measured values and technique for the evaluation of coating emissivity. In other, there are discussed advantages and disadvantages of this method. Application of the method is shown on the example of measurement of industrial high-emissivity ceramic coating for the high temperature use.
Klíčová slova

Zpět

Patička