Přejít k obsahu


Měření teplotních a spektrálních závislostí emisivity povlaků

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Měření teplotních a spektrálních závislostí emisivity povlaků. In Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: DigitaL Graphic, 2008. s. 168-173. ISBN: 978-80-969310-7-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of emissivity temperature and spectral dependence for coatings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DigitaL Graphic
Autoři: Petra Vacíková , Milan Honner , Jiří Martan
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o měření optických vlastnostní vrstev. Jsou popsány dvě různé metody na příkladu měření keramické vrstvy s vysokou emisivitou. Tyto metody používají FTIR spektrometr a systém termovizní kamery. Jsou schopné určovat teplotní a spektrální závislost emisivity. Na základě výsledků je navrženo nové experimentální uspořádání a jsou diskutovány jeho výhody a nevýhody.
Abstrakt EN: This paper presents problems of the optical properties measurement of coatings. Two different methods are introduced on the measurement example of high-emissivity ceramic coating. The methods use FTIR spectrometer and infrared camera system. They are capable to determine temperature and spectral dependence of emissivity. Based on the results a new experimental set-up is proposed, its advantages and disadvantages are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička