Přejít k obsahu


K expresivitě ve slangu

Citace:
CHÝLOVÁ, H. K expresivitě ve slangu. In Slang a argot. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 92-98. ISBN: 978-80-7043-764-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Helena Chýlová
Klíčová slova

Zpět

Patička