Přejít k obsahu


K podobě mluvnické poučky v učebnicích češtiny pro cizince

Citace:
HRDLIČKA, M. K podobě mluvnické poučky v učebnicích češtiny pro cizince. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007. s. 49-53. ISBN: 978-80-86903-58-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Akropolis
Autoři: Milan Hrdlička
Klíčová slova

Zpět

Patička