Přejít k obsahu


On spur helical gear coupling modelling considering real face width

Citace:
BYRTUS, M. On spur helical gear coupling modelling considering real face width. In Dynamics of Machines 2009 = Dynamika strojů 2009. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2009. s. 5-14. ISBN: 978-80-87012-16-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On spur helical gear coupling modelling considering real face width
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje prostorový matematický model zubové vazby se šikmým ozubením mezi dvěma tuhými ozubenými koly nasazenými na souosé hřídele. Model uvažuje skutečnou šířku ozubení. Model zubové vazby dále zahrnuje pohyb kontaktních úseček v záběrové rovině v důsledku otáčení kol. Změna polohy záběrových úseček a jejich délky jsou zdrojem vnitřního parametrického buzení. Model respektuje možnost ztráty kontaktu v ozubení podél jednotlivých záběrových úseček. Matematický model je odvozen obecně tak, aby jej bylo možně začlenit do komplexního matematického modelu rozsáhlého rotujícího systému s ozubenými koly, který je vytvořen metodou modální syntézy.
Abstrakt EN: The contribution presents a mathematical model of a spur helical gear coupling between two rigid toothed wheels considering a real face width in 3D. The wheels are mounted on discretized parallel shafts. The model suppose, the lines of contact move in the zone of action in the action plane, as the wheels rotate. The changes of contact lines positions and their total length are sources of internal parametric excitation in the coupling. The model of the coupling respects the possibility of gear mesh interruption along each of contact lines. The mathematical model is derived generally and can be easily included into a complex mathematical model of large rotating systems with gears by the modal synthesis method.
Klíčová slova

Zpět

Patička