Přejít k obsahu


Rekapitulace odborné činnosti oddělení rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí při Katedře psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Citace:
JIŘINCOVÁ, B., SVOBODA, M. Rekapitulace odborné činnosti oddělení rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí při Katedře psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 35-42. ISBN: 978-80-210-4595-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Recapitulation of the department of professional development of personal and social skills at the Department of Psychology Faculty of Education of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Božena Jiřincová , PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřený na charakteristiku činnosti oddělení rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí. Těžištěm příspěvku je metodický popis jendotlivých druhů výcviků se zaměřením na rozvoj osobnostních kompetencí učitele.
Abstrakt EN: The paper is focused on the characteristic of the department of development of personality and social skills. The focus of this paper is methodological description types of training aimed at development personal skills teacher.
Klíčová slova

Zpět

Patička