Přejít k obsahu


Two Views on Discrete Approximations of Balanced Laws

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Two Views on Discrete Approximations of Balanced Laws. Ostrava, 2009., ISBN: 978-80-86407-60-9,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Two Views on Discrete Approximations of Balanced Laws
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Autoři: Marek Brandner , Jiří Egermaier , Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Existuje mnoho metod na bázi konečných objemů (například centrální metody, metody typu upwind nebo metody typu central-upwind) pro řešení zákonů zachování. Hlavním cílem této práce je ukázat dva postupy jejich sestavení společné pro všechny tyto metody a tím popsat souvislosti mezi nimi. První způsob je založený na informaci o struktuře řešení Riemannova problému. Druhý je založen na rozdělení prostorového intervalu na podintervaly pomocí rychlostí vln.
Abstrakt EN: There are many finite volume schemes with different properties (for example central, upwind or central-upwind schemes) for solving conservation laws. The main goal of this work is to show two types of constructions same for all these schemes and thus describe the connections between the central and central-upwind schemes and the approximate Riemann solvers. The first way is based on information about the structure of solution of Riemann problem. The second way is based on decomposition of space interval to subintervals by the speeds of the waves.
Klíčová slova

Zpět

Patička