Přejít k obsahu


Lidský obličej

Citace:
BLAŽEK, V., TRNKA, R., PIVOŇKOVÁ, V., LINDOVÁ, J., HAVLÍČEK, J., RUBEŠOVÁ, A., KOMÁREK, S. Lidský obličej. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, 256 s. ISBN: 978-80-246-1556-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Human face : Perception of the Human Face from the Cognitive, Behavioral and Social Perspective
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Vladimír Blažek , Radek Trnka , Mgr. Věra Pivoňková Ph.D. , Mgr. Jitka Lindová Ph.D. , Mgr. Jan Havlíček Ph.D. , Mgr. Anna Rubešová Ph.D. , Prof. RNDr. Stanislav Komárek Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pokrývá důležité oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové, výrazy emocí a další mimické projevy tváře či význam vnímání tváře pro mezilidské vztahy a komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována také tvářové atraktivitě ? jaké znaky považujeme za atraktivní a jaký má atraktivita pro nás význam ? a tomu, zda a jak souvisí osobnostní a fyzické rysy obličeje a jak jsme úspěšní v posuzování osobnostních vlastností podle tváře. Součástí práce je dále úvodní přehled historického vývoje zájmu a přístupů ke studiu obličeje.
Abstrakt EN: Monography descibes principles of face perception: sex, age and kin recognition, mimic displaysis, its neurophysiological mechanisms and relations to attractivity and personal attributioons; here are mentioned historical aspects and face morphology, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička