Přejít k obsahu


Úvod do obecné a humánní etologie. Antropologie chování 4

Citace:
BLAŽEK, V. Úvod do obecné a humánní etologie. Antropologie chování 4. Plzeň : Adela - Grafické studio, 2008, 102 s. ISBN: 978-80-87094-08-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introdution to general and human ethology
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Adela - Grafické studio
Autoři: Vladimír Blažek
Abstrakt CZ: Stručný přehled obecné etologie s doplňky z oblasti etologie člověka: instinkty, učení, sexuální a rodičovské chování, chování mláďat, sociální projevy apod.
Abstrakt EN: Short introduction to general ethology with notices of human ethology: instincts, learning, sexual and parental behavior, behavior of kids, social behavior atc.
Klíčová slova

Zpět

Patička