Přejít k obsahu


Hromadné úložiště EEG/ERP záznamů

Citace:
JEŽEK, P. Hromadné úložiště EEG/ERP záznamů. In Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Pedagogická fakulta, 2008. s. 158-161. ISBN: 978-80-8084-362-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Database for EEG/ERP records
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ružomberok
Název zdroje: Pedagogická fakulta
Autoři: Petr Ježek
Abstrakt CZ: Práce si klade za cíl sumarizovat obecné problémy uložitelnosti EEG a ERP záznamů a zabývá se dlouhodobou udržitelností těchto dat. Práce popisuje rozdíly mezi jednotlivými datovými formáty, popisuje problém zpracování neuroinformatických dat, zabývá se minimalizací těchto formátů a popisuje problém dat. Aplikace, která vznikla, jako výsledek práce je napsána tak, aby bylo možno data, která jsou získávána z jednotlivých měření snadno spravovat a ukládat do jednotného databázového schématu. Dalším důležitým úkolem aplikace je pracovat s rozdílnými datovými formáty. K tomuto účelu slouží datové konvertory mezi jednotlivými datovými formáty. Konvertory implementují společně rozhraní pro ukládání a načítání dat.
Abstrakt EN: The aim of work is summarize problems of storing EEG and ERP records and considered by database sustainability. The work describes differences between data formats. The work describes problems of EEG and ERP processing and is considered by minimalization this formats and describes problems of data. Application which was developed like result of this work is used for data processing and storing into unified data format. Next aim of application is possibilities of working with different data formats. For this purpose are data convertors between various data formats.
Klíčová slova

Zpět

Patička