Přejít k obsahu


Některé závazky plynoucí z ukončení sporu ve věci zabití smírem : příklady ze středověkého Chebska

Citace:
KNOLL, V. Některé závazky plynoucí z ukončení sporu ve věci zabití smírem : příklady ze středověkého Chebska. In Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2009. s. 101-110. ISBN: 978-83-60430-07-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some Obligations Resulting from the Reconciliation in Dispute Settlement of Homicide : examples from Medieval Egerland
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bielsko-Biała
Název zdroje: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Institut smíření ve věci zabití projevující se smírčí smlouvou vycházející ze soukromoprávní povahy trestní žaloby ve středověku.
Abstrakt EN: The institution of reconciliation in homicide cases expressed in conciliation contracts as a form of private enforcement of medieval criminal law.
Klíčová slova

Zpět

Patička