Přejít k obsahu


Surge phenomena on transmission line

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on transmission line. Alustha, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surge phenomena on transmission line
Rok vydání: 2008
Místo konání: Alustha
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá rázovými jevy na přenosových vedeních. Je uvažéván úder blesku do vedení, proto je zdroj rázového jevu modelován jako injektovaná proudová vlna. Tento zdroj je uvažován v libovolném místě podél vedení. Problém je řešen v časové oblasti s využitím FDTD metody. Zabýváme se prošetřením celé řady konfigurací vedení - třífázové, po částech homogenní...
Abstrakt EN: This thesis deals with surge phenomena on transmission lines. The attack of lightning stroke is considered, so the source of surge phenomena is modelled like an injected current wave in random place on the transmission line. The problem is solved in time domain using the FDTD method. There are investigated several configurations of transmission line in this thesis - homogeneous and non-homogeneous one-phase line and homogeneous three-phase line.
Klíčová slova

Zpět

Patička