Přejít k obsahu


Modifikace metodiky typu scorecard pro projektové řízení

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Modifikace metodiky typu scorecard pro projektové řízení. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 225-231. ISBN: 978-80-7041-455-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Modification of the Scorecard Method for the Project Management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na komplexní metody hodnocení výkonnosti podniku i jednotlivých projektů. V první části je popsána metodika Balanced Scorecard, která se používá nejen pro implementaci strategie podniku, ale také pro hodnocení jeho výkonnosti. Následuje popis metodiky typu scorecard použitelné v rámci projektového řízení pro posouzení jednotlivých projektů. Tato metodika hodnotí vybrané oblasti daného projektu pomocí stanovených metrik, které jsou voleny s ohledem na jejich vypovídací schopnost a dostupnost informací. Metoda project scorecard představuje dobrý základ pro komplexnější hodnocení projektu.
Abstrakt EN: This article is focus on the complex methods of enterprises and individual projects performance assessment. In the first part, there is described the Balanced Scorecard that is used for the business strategz implementation but also for the performance evaluation. The description of the scorecard method, using within the framework of the project management for the individual projects consideration, follows. The technique evaluates the representative spheres of project by means of the determined metrics that are collected with regard to their exactness and availability of information. The project scorecard method put the good basic for more complex projects assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička