Přejít k obsahu


Ochranné smlouvy - narušení české svrchovanosti nad Chebskem?

Citace:
KNOLL, V. Ochranné smlouvy - narušení české svrchovanosti nad Chebskem?. In Naděje právní vědy. Býkov 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 106-122. ISBN: 978-80-7380-122-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Protection Contracts - Violence of Czech Sovereignty over Egerland?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Specifický institut smluvní ochrany, který využívalo město Cheb pro zajištění obrany a politické podpory zejména na mezinárodním poli. Jedním ze smluvně vázaných ochránců města a země byli v 15. a 16. století braniborští Hohenzollernové.
Abstrakt EN: Specific institution of contractual protection city of Eger (Cheb) used to ensure protection and political support especially in the international arena. In the 15th and 16th century Brandenburg Hohenzollerns were one of the contractual protectors of the city and country.
Klíčová slova

Zpět

Patička