Přejít k obsahu


Data-driven speech denoising using noise profiles

Citace:
EKŠTEIN, K., KRÁL, P. Data-driven speech denoising using noise profiles. In Proceedings of the 9th international PhD Workshop on Systems and Control. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-961-264-003-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Data-driven speech denoising using noise profiles
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Jožef Stefan Institute
Autoři: Kamil Ekštein , Pavel Král
Abstrakt CZ: Článek popisuje nenáročnou, daty řízenou metodu číslicového zpracování signálu, která umožňuje ovlivňovat množství či případně potlačit specifický pozaďový šum, který je obsažen v nahrávce spolu s promluvou.
Abstrakt EN: This paper describes a targeted, undemanding data-driven signal processing approach to control and tu suppress a specific background noise which is present in a recording together with a spoken utterance.
Klíčová slova

Zpět

Patička