Přejít k obsahu


An Efficient Communication protocol for Distributed Traffic Simulation: Introduction of the Long Step Method

Citace:
POTUŽÁK, T., HEROUT, P. An Efficient Communication protocol for Distributed Traffic Simulation: Introduction of the Long Step Method. In SOFSEM 2009 : Theory and practice of Computer Science. Prague: Matfyzpress, 2009. s. 72-83. ISBN: 978-80-7378-059-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Efficient Communication protocol for Distributed Traffic Simulation: Introduction of the Long Step Method
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Matfyzpress
Autoři: Tomáš Potužák , Pavel Herout
Abstrakt CZ: V článku je představen efektivní komunikační protokol pro distribuovanou simulaci silniční dopravy. protokol je postaven na dvou základních principech - centralizovaném přenosu vozidel a metodě dlouhých kroků pro synchronizaci.
Abstrakt EN: In this paper, we present an efficient communication protocol for distributed simulation of road traffic. The protocol is based on two main principles - the centralized transfer of vehicles and the long step method for synchronization.
Klíčová slova

Zpět

Patička