Přejít k obsahu


Didaktická operacionalizace pojmů v tvůrčí činnosti žáků a v její reflexi jako problém vzdělávání učitelů

Citace:
SLAVÍK, J., DYTRTOVÁ, K., HAJDUŠKOVÁ, L., LUKAVSKÝ, J. Didaktická operacionalizace pojmů v tvůrčí činnosti žáků a v její reflexi jako problém vzdělávání učitelů. In Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání : výzkumný záměr : úvodní teoreticko-metodologické studie 2008. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008, s. 209-219. ISBN: 978-80-7290-384-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Autoři: Jan Slavík , Kateřina Dytrtová , Lucie Hajdušková , Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Výzkumný úkol je založen na pojetí uměleckých oborů (předmětů) ve všeobecném vzdělávání, které zdůrazňuje jejich poznávací rozměr v širokém smyslu, tj. poznávání světa a sebepoznávání v kulturních a přírodních kontextech prostřednictvím uměleckých aktivit. Přitom vystupuje do popředí otázka vztahu mezi poznáváním prostřednictvím expresivity spojené se smyslovou zkušeností (tradičně:aisthéta) a poznáváním prostřednictvím pojmů (tradičně:noéta). Základním tématem výzkumu je didaktické rozpracování vzdělávacího a výchovného potencionálu ve výuce uměleckých oborů založeného ve spojení tvůrčí expresivní aktivity žáka (aisthéta) s poznáváním, resp. Učením založeným na pojmech (noéta). Úkol směřuje k metodologickému propracování takto zaměřené didaktické přípravy učitelů expresivních a tvořivých, zejména uměleckých, obrů ve všeobecném vzdělávání.
Klíčová slova

Zpět

Patička