Přejít k obsahu


23. konference o geometrii a počítačové grafice/23rd Conference on Geometry and Computer Graphics

Citace:
Ježek, F., Lávička, M., Míková, M., Tomiczková, S. 23. konference o geometrii a počítačové grafice/23rd Conference on Geometry and Computer Graphics. Hojsova Stráž - Brčálník, 08.09.2003 - 12.09.2003.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 23rd Conference on Geometry and Computer Graphics
Rok vydání: 2003
Místo konání: Hojsova Stráž - Brčálník
Autoři: František Ježek , Miroslav Lávička , Marta Míková , Světlana Tomiczková
Abstrakt CZ: Konference o geometrii a počítačové grafice je tradiční akcí české pobočky ISSG (International Society for Geometry and Graphics) vytvářející prostor pro setkání odborníků z České republiky i zahraničí a prezentaci výsledků vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti v oblasti geometrie, geometrického modelování a počítačové grafiky. Tématickými okruhy 23. konference byly a) Geometrie, geometrické modelování a výpočtová geometrie a jejich aplikace; b) Výuka geometrie na vysokých a středních školách; c) Proměny geometrického kurikula; c) Doktorská studia.
Abstrakt EN: Conference on geometry and computer graphics is annual action of Czech branch of ISSG (International Society for Geometry and Graphics). Purpose of this conference is to provide a forum for experts and to present the latest results achieved in geometry, geometric modelling and computer graphics, and in teaching geometry. 23rd Conference topics were a) Geometry, geometric modelling, computing geometry and their application; b) Teaching geometry at universities and grammar schools; c) Transformations of the geometry curriculum; d) Ph.D. studies
Klíčová slova

Zpět

Patička