Přejít k obsahu


Metoda metalografického zpracování vzorků třísek vznikajících v režimu HS frézování a jejich analýza

Citace:
ŘEHOŘ, J., MATĚJKA, J., HALML, R., DIVIŠOVÁ, R. Metoda metalografického zpracování vzorků třísek vznikajících v režimu HS frézování a jejich analýza. In PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 1-10. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method of the metallographic preparation of chip specimens that occrred by HS milling and their analysis
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Řehoř , Jan Matějka , Robert Halml , Radka Divišová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá způsobem zpracování vzorků třísek vznikajících při experimentálním vysokorychlostním frézování (HS Milling) a jejich analýzou. V úvodu je v krátkosti pojednáno o problematice se získáváním a zpracováním třísek při vysokých rychlostech, o důvodu studia tvorby třísky a současně je uvedena náplň řešení tohoto příspěvku. V první části je provedena charakteristika řešení z oblasti experimentálního získávání třísek a v druhé části pak jejich metalografického zpracování. Ve třetí části je uvedena metoda hodnocení morfologie tvoření třísek z hlediska jejich tvaru a typu. Na závěr je uvedeno hodnocení zvolené metody.
Abstrakt EN: This paper presents method of the metallographic preparation of chip specimens that occurred by HS Milling and their analysis. In the beginning of this paper is a mention about problems of getting and processing of chippings obtained by high speed. Then follow reasons of study of chip formation and simultaneously is introduced filling of solving of this paper. Characterization of experimental getting of chippings is in the first part of this paper. In the second part of this paper is the description of the metallographic processing of chippings. The value method of chip creation morfology through their shape and type is in the third part of this paper. The evaluation of selected method is executed in the end.
Klíčová slova

Zpět

Patička