Přejít k obsahu


Použití rychlostního frézování pro nástrojovou ocel vysoké pevnosti

Citace:
HORT, P., HOFMANN, P., ŘEHOŘ, J. Použití rychlostního frézování pro nástrojovou ocel vysoké pevnosti . In PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 1-10. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High speed milling of hardened tool steel
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Hort , Petr Hofmann , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá experimentálním studiem frézování nástrojové oceli vysoké pevnosti za vyšších řezných podmínek. Nástrojová ocel ČSN 19 552 byla zušlechtěna na (~ 58 HRC) a frézována nástrojem s VBD ze slinutého karbidu. Při experimentu byl vyšetřován vliv jednotlivých řezných parametrů na výkonnost nástroje, vznikající řezné síly a výsledný povrch po obrábění. Použité řezné podmínky byly: řezná rychlost v rozsahu 100 – 400 m/min, posuv se měnil od 0,03 do 0,15 mm/zub, axiální hloubka řezu od 0,2 do 1 mm a radiální hloubka řezu 2 a 4 mm. Životnost nástroje byla ukončena pokud opotřebení na hřbetě dosáhlo 0,3 mm nebo se objevilo vyštípnutí povlaku. Optimální řezné podmínky pro tento typ obrábění byly specifikovány na základě dosažené životnosti nástroje, typu opotřebení, řezných silách a drsnosti povrchu po obrábění.
Abstrakt EN: This paper presents an experimental investigation of high speed milling (HSM) of hardened tool steel. The experiments were performed with hardened ČSN 19552, equivalent to DIN 1.2343 tool steel (~ 58 HRC) using indexable insert toroidal cutter employing coated carbide tool. The effect of different process parameters on the tool performance and cutting forces induced was investigated. The cutting parameters involved were; cutting speeds in the range of 100 to 400 m/min, feed variation from 0,03 to 0,15 mm/tooth, axial depth of cut from 0,2 to 1 mm, and radial depth of cut of 2 and 4 mm. Tool life was ended when flank wear reached 0,3 mm or gross chipping occurred. The optimum cutting conditions have been specified based on the modes of tool failure, tool life and cutting forces induced.
Klíčová slova

Zpět

Patička