Přejít k obsahu


Vliv parametrů trhliny na rotorový systém

Citace:
KURUC, T., DUPAL, J. Vliv parametrů trhliny na rotorový systém. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 225-232. ISBN: 80-7082-999-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of crack parametres on the rotor system
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Kuruc , Jan Dupal
Abstrakt CZ: V tomto článku se zabýváme modelováním rotorových systémů s trhlinou a bez trhliny a následným testováním. Chceme znát závislost systému na parametrech trhliny (hloubka, umístění). Prvním testem bude vyšetření pásů nestabilit, což znamená určit oblasti, kde by se mohly zvyšovat posuvy a tím i rozkmitávání systému. Dalším testem určíme kritické otáčky, tj. oblasti provozních otáček, kde mají otáčky stejné hodnoty jako imaginární části vlastních čísel. Také v tomto případě systém více vibruje.
Abstrakt EN: This article consists of the modelling rotor systems with or without cracks and following testing. We want to know how the rotor system depend on the parametres of crack (depth, place). The first is investigating of the zones of instability, which means zones where is a posibility of increasing of displacements and following vibrating of system. And the second test is a determination of the critical rotations, which is a detection, when the rotations have the same value like the imaginary parts of eigenvalues. In this case the system vibrates.
Klíčová slova

Zpět

Patička