Přejít k obsahu


Podpora absolventů univerzity při výběru profese

Citace:
GANGUR, M. Podpora absolventů univerzity při výběru profese. E+M Economics and Management, 2003, č. 1, s. 102-106. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How to Help Universities Graduates in Job Hunting
Rok vydání: 2003
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje návrh systému klasifikace v oblasti výběru vhodné profese. Činnost systému je možno stručně popsat takto: Uživatel systému zodpoví otázky, které popisují jeho obecné a osobní dovednosti a schopnosti, jeho zájmy a motivační faktory. Systém potom vy-hledá množinu nejvhodnějších profesí za pomoci své znalostní báze popsaných profesí a v případě každé vybrané profese určí na základě jeho odpovědí stupeň vhodnosti pro uživate-le. Dále jsou uvedeny atributy, které popisují profesi a je uveden jejich význam. Efektivita klasifikátorů je testována na experimentálních datech a je ukázána úspěšnost klasifikace. Zá-věrem jsou ukázány některé výstupy systému na příkladu několika vstupních objektů.
Abstrakt EN: This paper presents a proposal for the system of classification in the area of job hunting. The activity of this system can be described briefly as follows. The system user will answer a set of questions, which describe his/her global and personal skills and abilities and his/her interests, motivation factors. The system will search the set of the most suitable professions with the help of its knowledge base of described professions, and determine the level of suitability for every selected profession on the base of the user answers. The atributes that described professions are presented and their meaning is explained. The effectivity of classificators is tested on experimen-tal data and the success of classification is showed on the experimental data. Finally the system outcomes are presented on the some examples of input objects.
Klíčová slova

Zpět

Patička