Přejít k obsahu


Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z. Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů. In Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2003. s. 13-20.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák
Abstrakt CZ: Článek pojednává o problému tvorby zátěžového modelu nízkonapěťové elektrické ditribuční sítě. Metoda vychází ze stochastického modelu. Vstupními daty jsou roční měření na výstupu transformátorů a celková roční práce spotřebovaná odběrateli. Odběratelé jsou děleni podle typu odběru energie do několika kategorií, výpočet modelu jednotlivých kategorií je založen na postupném přepočtu ročních prací na energii. Zátěžový model je odlišný pro čtyři roční období a pro pracovní dny a víkendy.
Abstrakt EN: -
Klíčová slova

Zpět

Patička