Přejít k obsahu


Podpora absloventů při výběru profese

Citace:
GANGUR, M. Podpora absloventů při výběru profese. In 10 rokov technologie vzdelávania. Nitra: SlovDidac, 2002. s. 335-340. ISBN: 80-967746-6-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How to Help Graduates in Job Hunting
Rok vydání: 2002
Místo konání: Nitra
Název zdroje: SlovDidac
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje návrh systému klasifikace v oblasti výběru vhodné profese. Činnost systému je možno stručně popsat takto: Uživatel systému zodpoví otázky, které popisují jeho obecné a osobní dovednosti a schopnosti, jeho zájmy a motivační faktory. Systém potom vyhledá množinu nejvhodnějších profesí za pomoci své znalostní báze popsaných profesí a v případě každé vybrané profese určí na základě jeho odpovědí stupeň vhodnosti pro uživatele. Dále jsou uvedeny atributy, které popisují profesi a je uveden jejich význam. Efektivita klasifikátorů je testována na experimentálních datech a je ukázána úspěšnost klasifikace. Závěrem jsou ukázány některé výstupy systému na příkladu několika vstupních objektů.
Abstrakt EN: I the paper we present the proposal of the computer-aided system for job-hunting, self-evaluating and finding of suitable skills and abilities for some profession. The system output would serve not only applicant, but also as starting point for profession adviser in the next work with applicant. In the last but not least the system help to school management in the proposal of new curricula.
Klíčová slova

Zpět

Patička